Ændret anvendelse

Ændret anvendelse

Er det tid til at loftet skal tages i brug til beboelse eller skal skuret nu være en del af huset? Under alle omstændigheder stille bygningsreglementet nogle nye krav, der kan være svært at finde rundt i. Det kan Sigurd Tegnestue hjælpe med og få ansøgt om byggetilladelse til den nye anvendelse. Inden for ændret anvendelse tilbyder Sigurd Tegnestue.

 • Opstartsmøde med fokus på ønsker og ideer
 • Tegning af eksisterende byggeri
 • Forskellige forslag af byggeriet ud fra jeres ønsker
 • Analyse af krav fra bygningsreglement, Lokalplan, kommuneplan og servitutter
 • Tegningsmateriale til brug for byggetilladelse
 • Ansøgning om byggetilladelse i byg og miljø 
 • Færdigmelding af byggeri i byg og miljø
 • Kalkulation af byggeprojekt
 • indhentning af tilbud fra håndværkere
 • Ændringer i BBR 
 • Byggestyring

Derudover samarbejder Sigurd Tegnestue med en arkitekt, ingeniør og en brandrådgiver, og kan derfor styrer alt projekteringsarbejdet i jeres byggeprojekt.

nybyg
sigurd

Kontakt mig for at høre mere om dine muligheder